preskoči na sadržaj

Osnovna škola Josipa Antuna Ćolnića Đakovo

 > O školi
O školi

Osnovna škola Josipa Antuna Ćolnića Đakovo, osnovana je 1981. godine pod imenom OŠ „Maršal Tito“, kao treća osnovna škola u gradu Đakovu. Izgradnja školske zgrade u naselju Sjever, započela je u jesen 1978., a završena je u ljeto 1981. godine.

15. siječnja 1981. godine izvršen je upis osnivanja Osnovne škole „Maršal Tito“ u okružnom privrednom sudu Osijek.

Škola je započela sa radom 7. rujna 1981. kao matična škola na Sjeveru, u čiji sastav ulaze Područne škole u Đakovačkoj Satnici (izdvojenoj iz sastava OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Đakovo) i PŠ u Gašincima (izdvojenoj iz sastava OŠ Drenje).

            Prve godine rada u školu je bilo upisano 917 učenika i zaposleno 64 djelatnika.

Prvih deset godina škola je djelovala pod imenom „Maršal Tito“. Prvi direktor škole bio je gospodin Krešimir Valetić, koji je bio na toj funkciji do jeseni 1985. godine. Slijedećih 18 godina direktor, a kasnije ravnatelj škole bio je gospodin Vladimir Rac, sve do jeseni 2004. 2004. godine funkciju ravnatelja škole preuzima gospodin Darko Dujmović. Na redovnom izboru u siječnju 2015. na petogodišnji je mandat izabran gospodin Zvonko Belvanović.

1992. godine škola mijenja ime i kao škola „Sjever“ djeluje do 1999. godine.

1996. godine u sastav škole ulaze i područne škole u Kuševcu i Širokom Polju, koje su do tada pripadale OŠ „I.G. Kovačić“ Đakovo.

1999. godine izgrađena je nova školska zgrada u PŠ Kuševac, te se tom prigodom školi dodjeljuje ime OŠ Josipa Antuna Ćolnića.

(Mnogi Đakovčani ne znaju da je Ćolnić bio biskup koji je stolovao u Đakovu od 1751. do 1773. znamenit po sadnji vinograda ali i po tome što je potkraj 1751. osnovao u Đakovu prvu javnu školu namjestivši u njoj, o svom trošku, jednog učitelja „za obuku uboge mladeži“. U narednih pedesetak godina bila je to jedina škola na području vlastelinstva.)

2007. izgrađena je nova školska zgrada u Širokom Polju, u čiju su izgradnju i opremanje uložena velika sredstva, iz proračuna Osječko-baranjske županije i grada Đakova u segmentu financiranja projekata.

Od 1. rujna 2014. područna škola u Satnici Đakovačkoj odvojena je od matične škole i počinje samostalno djelovati kao OŠ Satnica Đakovačka koja ima jednu područnu školu u Gašincima.

U šk. god. 2010./2011.  u 52 razredna odjela upisno je 979 učenika, od toga 530 u Đakovu, 126 u Širokom Polju, 111 u Kuševcu, 132 u Satnici Đakovačkoj i 80 u Gašincima.

U šk. god. 2012./2013. u 46 razrednih odjela upisano je 888 učenika, od toga 477 u Đakovu, 122 u Širokom Polju, 87 u Kuševcu, 132 u Satnici Đakovačkoj i 70 u Gašincima.

U šk. god. 2014./2015. u 34 razredna odjela upisano je 592 učenika, od toga 426 u Đakovu, 100 u Širokom Polju i 66 u Kuševcu.

Školsku godinu 2015./2016. započinjemo s 561 učenikom raspoređenim u 34 razredna odjela. 433 učenika nastavu pohađa u Matičnoj školi, 94 u Širokom Polju i 34 u Kuševcu.

Pad broja djece zabilježen je i s početkom šk. god. 2016./2017. U nastavnu godinu krenuli smo u 33 razredna odjela s 522 učenika, 404 u Matičnoj školi u Đakovu, 35 u Područnoj školi Kuševac te 83 u Područnoj školi u Širokom Polju.

Školsku godinu 2017./2018. obilježio je prelazak svih odjela Matične škole na jednosmjenski rad. Počinjemo je s 503 učenika, 378 u Matičnoj školi, 84 u PŠ Široko Polje i 41 učenikom u PŠ Kuševac.

Ponosimo se što smo prva škola u Đakovu i Đakovštini koja je uvela program produženog boravka. Također, od ove školske godine učenici razredne nastave pohađaju nastavu u prvoj smjeni.

Za normalno funkcioniranje škole brine se 75 zaposlenika, od toga je 60 u neposrednom radu s učenicima, od toga 5 stručnih suradnika, tri učitelja savjetnika, stručna suradnica - knjižničarka savjetnica i sedmero učitelja mentora. Škola je sjedište triju županijskih stručnih vijeća: za razrednu nastavu, kemiju i povijest, dobitnica je mnogobrojnih priznanja, pohvala i nagrada, za organizaciju i postignuća na natjecanjima, za uređeni školski okoliš, za sudjelovanje u sportskim, kulturnim i javnim manifestacijama. Povodom Dana Grada, 8. svibnja 2011. Školi je dodijeljena POVELJA ZAHVALNOSTI Grada Đakova.

 

            Osnovna škola Josipa Antuna Ćolnića nesumnjivo, tijekom trideset pet godina postojanja, doprinosi ostvarenju ciljeva odgoja i obrazovanja mladih narštaja, njihovog pravilnog uključivanja u društvenu sredinu i stvarnost, a samim tim doprinosi ugledu Grada Đakova i hrvatskog školstva u cjelini.

Ravnatelj

Zvonko Belvanović, prof.