preskoči na sadržaj

Osnovna škola Josipa Antuna Ćolnića Đakovo

Hrvatski jezik

Dragi učenici,

kako biste se bolje pripremili za provjeru znanja o nezavisno složenim rečenicama, osim ova dva priložena dokumenta, koja u sebi sadrže probni ispit i rješenja, savjetujemo vam da pokušate učiti i vježbati i na sljedeće tri poveznice od kojih vam dvije odmah nude i provjeru vaših rješenja.

http://www.moje-instrukcije.com/index.php?option=com_content&view=article&id=248:nezavisno-sloene-reenice&catid=68&Itemid=142

http://sjedi5.hr/dokumenti/hot%20potatoes/nezavisno-slozene-recenice-dopunjavanje.htm

ili

http://sjedi5.hr/dokumenti/hot%20potatoes/vrste_nezavisno_slozenih_recenica.htm

Priloženi dokumenti:
Probni ispit za 7.docx
RJESENJA.doc


Likovna kultura

Glazbena kultura

Engleski jezik

Ovdje možete pročitati radove naših učenika na engleskom jeziku.


Njemački jezik

Ovdje možete pogledati 2 sastava učenika 7.c razreda (nastavnica Lana Matijaković)  na temu ljetnih praznika, kao i mišljenja učenika o mladima općenito: što dečki misle o curama, a cure o dečkima.


Matematika

Priroda

Kemija

Fizika

Povijest

 

Nastavni predmet – POVIJEST

OŠ Josipa Antuna Ćolnića Đakovo

Školska godina: 2020./2021.                                      Kriterij vrednovanja

 

Činjenična znanja

Izvrsna

Samostalno definira, opisuje i objašnjava događaje, procese i pojave te temeljne kronološke odrednice predviđene godišnjim izvedbenim kurikulumom. U usmenom i pismenom izlaganju sistematičan je i točan. Učenik samostalno koristi odgovarajuću povijesnu terminologiju. Učenik usvojio sve ključne pojmove te ih može samostalno pojasniti.

Vrlo dobra

Uz neznatnu pomoć definira, opisuje i objašnjava događaje, procese i pojave te temeljne kronološke odrednice predviđene godišnjim izvedbenim kurikulumom.  Učenik koristi povijesnu terminologiju. U usmenom i pismenom izlaganju sistematičan je i točan, ali sporiji. Učenik usvojio sve ključne pojmove, ali ne može sve u potpunosti pojasniti.

Dobra

Reproducira najbitnije činjenice iz sadržaja, nesistematično izlaže o prošlim događajima, procesima i pojavama. Učenik koristi jednostavniju povijesnu terminologiju. U usmenom izlaganju nesamostalan, ima poteškoća u izlaganju. Učenik usvojio više od polovine ključnih pojmova koje može samostalno pojasniti.

Zadovoljavajuća

Mehanički reproducira sadržaje uz pomoć i poticaj, ima poteškoća u uočavanju bitnog i zaključivanju, u usmenom izlaganju vrlo spor i nesamostalan. Učenik djelomično koristi povijesnu terminologiju.

Nezadovoljavajuća

Ne može ni mehanički reproducirati sadržaje uz pomoć i poticaj, ne uočava bitno, u  usmenom izlaganju vrlo spor i nesamostalan.  Učenik ne poznaje povijesnu terminologiju.

 

Konceptualno znanje

Tehnički koncepti u nastavi Povijesti

 

Razina usvojenosti

Vrijeme i prostor

Izvrsna

 

 

Učenik samostalno objašnjava tijek, slijed i trajanje događaja.

Koristi se rječnikom kojim opisuje tijek vremena, smješta samostalno osobe i pojave u odgovarajuća povijesna razdoblja.

Izrađuje grafičke prikaze tijeka vremena (lente vremena, mentalne mape,…).

Samostalno određuje godinu, stoljeće i tisućljeće.

Učenik se samostalno koristi kartom. Samostalno objašnjava vremenski slijed događaja na karti.

Samostalno upisuje i ucrtava tražene podatke u slijepu kartu te crta jednostavnije slijepe karte.

Vrlo dobra

Učenik objašnjava tijek, slijed i trajanje događaja.

Učenik opisuje tijek vremena, smješta samostalno osobe i pojave u odgovarajuća povijesna razdoblja.

Izrađuje grafičke prikaze tijeka vremena (lente vremena, mentalne mape,…).

Određuje godinu, stoljeće i tisućljeće.

Učenik se  koristi kartom. Objašnjava vremenski slijed događaja na karti.

Upisuje i ucrtava tražene podatke u slijepu kartu te crta jednostavnije slijepe karte.

Izrađuje grafičke prikaze tijeka vremena prema uputama i prema tematskom predlošku.

 

Dobra

Učenik opisuje tijek, slijed i trajanje događaja.

Učenik navodi tijek vremena, smješta osobe i pojave u odgovarajuća povijesna razdoblja s vremenskim odstupanjem.

Izrađuje jednostavne grafičke prikaze tijeka vremena.

Određuje godinu, stoljeće i tisućljeće.

Učenik se  koristi kartom. Nabraja vremenski slijed događaja na karti.

Upisuje i ucrtava tražene podatke u slijepu kartu uz manje odstupanje prema uputama. Crta jednostavnije slijepe karte uz tematski predložak.

Izrađuje grafičke prikaze tijeka vremena prema detaljnim uputama i prema tematskom predlošku.

Zadovoljavajuća

Svakodnevnim rječnikom i uz pomoć učitelja opisuje tijek, slijed i trajanje povijesnog događaja.

Izrađuje jednostavni grafički prikaz tijeka vremena uz predložak.

Smješta godine u desetljeće, stoljeće i tisućljeće uz učiteljevu pomoć.

Opisuje neka obilježja razdoblja koje proučava te smješta događaje i osobe u odgovarajuća razdoblja uz učiteljevu pomoć.

Upisuje i ucrtava osnovne podatke u slijepu kartu uz učiteljevu pomoć. Crta jednostavnije slijepe karte prema zadanom predlošku.

Crta jednostavniji grafički prikaz tijeka vremena prema uputama učitelja te uz navođenje učitelja.

Nezadovoljavajuća

 

Učenik ne može ni svakodnevnim rječnikom niti uz pomoć učitelja opisati tijek, slijed i trajanje povijesnog događaja.

Ne uspijeva izraditi jednostavni grafički prikaz tijeka vremena uz predložak.

Ne može odrediti desetljeće, stoljeće i tisućljeće niti uz učiteljevu pomoć.

Ne može ppisuje osnovna obilježja razdoblja koje proučava niti uz učiteljevu pomoć.

Ne upisuje i ne ucrtava osnovne podatke u slijepu kartu niti uz učiteljevu pomoć. Ne može nacrtati  jednostavniju slijepu kartu prema zadanom predlošku.

Ne crta niti jednostavnije grafičke prikaze.

 

Razina usvojenosti

Uzroci i posljedice

Izvrsna

 

 

Objašnjava uzroke, povod i posljedice koji su doveli do pojedinih povijesnih događaja, pojava ili procesa, kao i rezultat tih zbivanja.

Učenik razlikuje uzroke, povod i posljedicu te objašnjava kategorije uzroka.

Uočava izravno navedene uzroke i posljedice ili zaključuje o njima kada nisu izravno izrečeni.

Objašnjava da su neki uzroci i posljedice važniji od drugih.

Objašnjava zašto treba istražiti više od jednog uzroka i posljedice nekog događaja i pojave te provjeriti dostupne izvore.

Vrlo dobra

Opisuje uzroke, povod i posljedice koji su doveli do pojedinih povijesnih događaja, pojava ili procesa, kao i rezultat tih zbivanja.

Učenik uočava uzroke, povod i posljedicu te navodi kategorije uzroka.

Uočava izravno najvažnije navedene uzroke i posljedice ili zaključuje o njima kada nisu izravno izrečeni.

Navodi da su neki uzroci i posljedice važniji od drugih.

Opisuje zašto treba istražiti više od jednog uzroka i posljedice nekog događaja i pojave.

Dobra

Objašnjava pojam uzroka, povoda i posljedice.

Navodi uzroke, povod i posljedice prošlih događaja.

Navodi izravno i neizravno izrečene uzroke i posljedice na primjerima prošlih događaja i pojava koje proučava uz pomoć učitelja.

Navodi više od jednog uzroka i posljedice nekog događaja i pojave.

Zadovoljavajuća

Razlikuje pojam uzrok, povod i posljedica.

Uočava uzroke i posljedice prošlih događaja.

Prepoznaje izravno izrečene uzroke i posljedice te uz učiteljevu pomoć prepoznaje neizravno rečene uzroke i posljedice prošlih događaja i pojava.

Navodi jedan uzrok i jednu posljedicu nekog događaja ili pojave.

Nezadovoljavajuća

 

Učenik ne razlikuje uzrok, povod i posljedica.

Ne uočava uzroke i posljedice prošlih događaja i pojava .

Ne uočava izravno izrečene uzroke i posljedice niti uz učiteljevu pomoć ne prepoznaje neizravno rečene uzroke i posljedice prošlih događaja i pojava.

Ne navodi niti jedan uzrok i posljedicu nekog prošlog događaja ili pojave.

 

Razina usvojenosti

Kontinuiteti i promjene

Izvrsna

 

 

Objašnjava kontinuitete i promjene u povijesti. Objašnjava ritam promjena (uočava da su neke promjene spore i postupne dok su druge brze i burne i uzrokuju iznenadne poremećaje i promjene u društvu).

Objašnjava da promjena ne znači uvijek i napredak na primjeru razdoblja koje obrađuje.

Analizira utjecaj pojedinaca i skupina na promjene u društvu.

Vrlo dobra

Uspoređuje kontinuitete i promjene u povijesti. Objašnjava svakodnevnim rječnikom ritam promjena kroz povijest (navodi da su neke promjene spore i postupne dok su druge brze i burne i uzrokuju iznenadne poremećaje i promjene u društvu).

Objašnjava kako su pojedinci i skupine utjecali na promjene u društvu.

Dobra

Opisuje kontinuitet i promjene u povijesti.

Opisuje ritam promjena kroz povijest (što se promijenilo).

Opisuje kako su pojedinci i skupine utjecali na promjene.

Zadovoljavajuća

Uočava uz pomoć učitelja kontinuitet i promjene u razdoblju koje proučava.

Navodi uz učiteljevu pomoć što se s vremenom promijenilo, a što je ostalo isto.

Uočava uz pomoć učitelja kako su pojedinci i skupine utjecale na promjene.

Nezadovoljavajuća

 

Ne uočava kontinuitet i promjene u povijesti niti u razdoblju koje proučava.

Ne može navesti niti uz učiteljevu pomoć što se s vremenom promijenilo, a što je ostalo isto.

Ne uočava niti uz učiteljevu pomoć kako su pojedinci i skupine utjecale na promjene.

 

Razina usvojenosti

Rad s povijesnim izvorima

Izvrsna

 

 

Objašnjava vrijednosti i ograničenja povijesnih izvora na konkretnim primjerima iz razdoblja koje proučava.

Razumije značenje povijesnih izvora u proučavanju prošlosti te oblikuje odgovor koji uključuje podatke iz izvora.

Učenika analizira i vrednuje povijesni izvor, postavlja pitanje o vremenu, mjestu i okolnostima njihova nastanka te o autoru, njihovim gledištima i namjerama.

Uspoređuje dva ili više povijesnih izvora te iznosi zaključak.

 

Vrlo dobra

Opisuje vrijednosti i ograničenja povijesnih izvora na konkretnim primjerima iz razdoblja koje proučava.

Navodi značenje povijesnih izvora u proučavanju prošlosti te oblikuje odgovor koji uključuje podatke iz izvora.

Učenika objašnjava i vrednuje povijesni izvor, postavlja pitanje o vremenu, mjestu i okolnostima njihova nastanka te o autoru, njihovim gledištima i namjerama.

Uspoređuje dva povijesna izvora te iznosi zaključak.

 

Dobra

Navodi vrijednosti i ograničenja povijesnih izvora na konkretnim primjerima iz razdoblja koje proučava.

Uočava važnost povijesnih izvora u proučavanju prošlosti te oblikuje jednostavan odgovor koji uključuje podatke iz izvora.

Učenika opisuje povijesni izvor, postavlja pitanje o vremenu, mjestu i okolnostima njihova nastanka.

Uspoređuje dva povijesna izvora te ih opisuje.

 

Zadovoljavajuća

Opisuje vrijednost i ograničene povijesnog izvora uz pomoć učitelja.

Opisuje vrste povijesnih izvora i navodi jednostavne primjere iz osobnog života te iz razdoblja koje obrađuje.

Opisuje prošli događaj na temelju povijesnog izvora.

Postavlja jednostavna pitanja o izvoru uz učiteljevu pomoć.

Nezadovoljavajuća

 

Ne može niti opisati niti navesti vrijednost i ograničene povijesnog izvora niti uz pomoć učitelja.

Ne može navesti niti opisati vrste povijesnih izvora niti uz pomoć učitelja.

Ne može opisati prošli događaj na temelju povijesnog izvora.

Ne može postaviti niti jednostavna pitanja o izvoru niti uz učiteljevu pomoć.

 

Razina usvojenosti

Povijesna perspektiva

Izvrsna

 

 

Uspoređuje pojedine interpretacije i perspektive te objašnjava sličnosti i razlike.

Objašnjava razloge nastanka različitih prikaza prošlosti na odabranim primjerima.

Vrlo dobra

Uspoređuje pojedine interpretacije i perspektive te objašnjava sličnosti i razlike.

Objašnjava neke razloge nastanka različitih prikaza prošlosti na odabranim primjerima.

Objašnjava značenje odabranih osoba, događaja ili pojava iz prapovijesti i starog vijeka.

Dobra

Uspoređuje pojedine prikaze i perspektive te identificira neke sličnosti i razlike.

Navodi neke razloge nastanka različitih prikaza prošlosti.

Opisuje značenje pojedinih osoba, događaja i pojava iz prapovijesti i starog vijeka.

Zadovoljavajuća

Uočava da postoje različiti prikazi prošlosti te opisuje njihova obilježja uz učiteljevu pomoć.

Daje jednostavna objašnjenja o tome zašto ljudi tumače prošlost na različite načine koristeći se svakodnevnim primjerima.

Opisuje značenje pojedinih osoba, događaja i pojava iz prapovijesti i starog vijeka uz učiteljevu pomoć.

Nezadovoljavajuća

 

Ne uočava da postoje različiti prikazi prošlosti te ne opisuje njihova obilježja niti uz učiteljevu pomoć.

Ne može dati niti  jednostavna objašnjenja o tome zašto ljudi tumače prošlost na različite načine koristeći se svakodnevnim primjerima.

Ne može opisati značenje pojedinih osoba, događaja i pojava iz prapovijesti i starog vijeka niti uz učiteljevu pomoć.

 

Razina usvojenosti

 

Usporedba i sučeljavanje

 

Izvrsna

 

Učenik povijesne događaje, pojave i procese te djela ljudskog stvaralaštva razumije i objašnjava stavljajući ih u kontekst u kojemu se mogu ocijeniti i interpretirati. Usporedbom uočava njihove sličnosti, zajednička obilježja ili međusobne različitosti i utjecaj. Usporedbom svrstava događaje, pojave i procese te djela ljudskog stvaralaštva u skupine (klasifikacija) te formulira opći zaključak.

Vrlo dobra

Učenik povijesne događaje, pojave i procese te djela ljudskog stvaralaštva opisuj stavljajući ih u kontekst u kojemu se mogu ocijeniti i interpretirati. Objašnjava njihove sličnosti, zajednička obilježja ili međusobne različitosti i utjecaj. Svrstava događaje, pojave i procese te djela ljudskog stvaralaštva u skupine (klasifikacija) te formulira opći zaključak.

Dobra

Učenik povijesne događaje, pojave i procese te djela ljudskog stvaralaštva opisuj stavljajući ih u kontekst u kojemu se mogu interpretirati. Opisuje njihove sličnosti, zajednička obilježja ili međusobne različitosti i utjecaj. Svrstava događaje, pojave i procese te djela ljudskog stvaralaštva u skupine (klasifikacija).

Zadovoljavajuća

Učenik povijesne događaje, pojave i procese te djela ljudskog stvaralaštva opisuj stavljajući ih u kontekst uz pomoć učitelja. Navodi njihove sličnosti i zajednička obilježja. Svrstava događaje, pojave i procese te djela ljudskog stvaralaštva u skupine (klasifikacija) uz pomoć učitelja.

Nezadovoljavajuća

 

Učenik ne može povijesne događaje, pojave i procese te djela ljudskog stvaralaštva opisati u kontekstu vremena događaja niti uz pomoć učitelja. Ne navodi njihove sličnosti i zajednička obilježja. Ne može svrstati događaje, pojave i procese te djela ljudskog stvaralaštva u skupine (klasifikacija) niti uz pomoć učitelja.

 

Proceduralno znanje

 

Razina usvojenosti

 

Proceduralno znanje

 

Izvrsna

Učenik poznaje i primjenjuje odgovarajuće metode, postupke i procedure rada s povijesnim izvorima te u istraživanju prošlosti.

Vrlo dobra

Učenik poznaje i primjenjuje odgovarajuće metode, postupke i procedure rada s povijesnim izvorima te u istraživanju prošlosti uz uputu učitelja.

Dobra

Učenik poznaje i primjenjuje neke metode, postupke i procedure rada s povijesnim izvorima te u istraživanju prošlosti uz pomoć učitelja.

Zadovoljavajuća

Učenik prepoznaje neke metode, postupke i procedure rada s povijesnim izvorima te osnovne metode, postupke i procedure rada i  primjenjuje ali uz pomoć učitelja.

Nezadovoljavajuća

 

Učenik ne prepoznaje ni metode, postupke i procedure rada s povijesnim izvorima niti uz učiteljevu pomoć.

 

 

 


Geografija

RADNI LIST tijekom posjeta Muzeju krapinskih neandertalaca

27.11.2010.

 

HAJDEMO!!! KRENIMO NA PUT!

  1. Zaokruži točne odgovore. Na kojim se Zemljinim polutkama nalazi Krapina?

                                      sjevernoj                    južnoj              istočnoj            zapadnoj    

  1. Gdje je smještena Krapina u odnosu na glavni grad Hrvatske? Krapina je smještena sjeverno u odnosu na Zagreb.
  2. Središte koje se županije nalazi u Krapini? U Krapini se nalazi središte Krapinsko-zagorske županije.
  3. U kojem se toplinskom pojasu nalazi Krapina? Krapina se nalazi u sjevernom umjerenom toplinskom pojasu.
  4. Razmisli pa odgovori! Je li po mjesnom vremenu više sati u Đakovu ili u Krapini? Obrazloži svoj odgovor. Više je sati u Đakovu jer se Đakovo nalazi istočnije od Krapine. Zemlja se rotira od zapada prema istoku te  u mjestima koja se nalaze istočnije prije sviče zora.
  5. Kako se naziva vremenski pojas u kojemu se nalazi Krapina, a kako vremenski pojas u kojemu se nalazi ostatak Hrvatske?  Krapina se nalazi u srednjoeuropskom vremenskom pojasu (CET), ostatak Hrvatske se također  nalazi u srednjoeuropskom vremenskom  pojasu.

 

ŠTO VIDIŠ KROZ PROZOR?!

Putujemo iz Slavonije u Hrvatsko Zagorje! Naići ćemo na brojne sličnosti, ali i razlike! Pogledaj kroz prozor, razmisli, zaključi, poveži i zapiši!

Pogledaj izgled sela!

       Kakvog su oblika kuće u Slavoniji, a kakvog u Hrvatskom zagorju? U Slavoniji su kuće niže  te dva prozora gledaju na cestu uz koju su smještene za razliku od kuća u Hrvatskom zagorju koje su smještene na brežuljcima i cijele se vide.  Također se kuće razlikuju u  izgledu krovova. Krovovi kuća u Hrvatskom zagorju se zbog obilnijih snježnih nanosa grade strmije od krovova u Slavoniji.

       Kakav je razmještaj kuća u selima Slavonije, a kakav u Hrvatskom zagorju? U Slavoniji su kuće izgrađene uz cestu, a u Hrvatskom zagorju raštrkane po brežuljcima.

      Zašto duljina ulica i raspored kuća u obe vrste sela nije isti?Duljina ulica i raspored kuća nisu isti zbog reljefa. U Slavoniji se radi o nizinskom, a u Hrvatskom zagorju o brežuljkastom reljefu.

Pogledaj izgled vegetacije!

      Je li drveće tijekom cijelog putovanja bilo iste vrste? Drveće nije bilo isto. Koje vrste drveća prepoznaješ? Prepoznajem: jasen, brezu, hrast, jelu…

A, što je s poljima?!

Jesu li veća polja u Slavoniji ili Hrvatskom zagorju? Veća su polja u Slavoniji Što misliš zašto? Veća su zato što u Slavoniji prevladava nizinski reljef. Jesi li uočio/la neku poznatu poljoprivrednu kulturu na poljima? Da uočilo/la sam. Koje su to poljoprivredne kulture? To su kukuruz i vinova loza.

10. Vrijeme? Kakvo je vrijeme?

      Puše li vjetar? Ne puše. Uočavaš li oblake na nebu? Uočavam. Ako da, kako oni izgledaju? Cijelo je nebo prekriveno oblacima nalik gustoj magli te izgledaju kao prljavi prekrivač. Poslije se kratko pojavljuju oblaci koji nalikuju bijelim ovcama.

  

   A sada, pogledaj na svoju kartu! Iz nje možemo puno saznati! 

11. Napiši kojim je bojama prikazan reljef područja oko grada Krapine?Reljef  je u okolici grada Krapine prikazan žutom i narančastom bojom.

      Pogledaj u tumač karte te odgovori koje boje prikazuju koju visinu reljefa. 0-200 metara zelena boja, 200-500 metara žuta,  500-1000  svijetlo narančasta, 1000-1500  ružičasto-narančasta, 1500-2000 tamno narančasta, 2000-2500 smeđa.

12. Napiši na kojoj se rijeci nalazi Krapina? Krapina se nalazi na rijeci Krapinici (Krapinčici ili Krapinščici).

      Poznate su Krapinske toplice. Razmisli, pa napiši kakvu važnost toplice imaju za život ljudi? Toplice služe za rehabilitaciju stanovništva, odmor i rekreaciju.

13. Na našem putu do Krapine prošli smo blizu tri parka prirode. Prouči kartu i potcrtaj točne odgovore:

PP Medvednica     PP Biokovo           PP Kopački rit                PP Lonjsko polje  

          PP Papuk             PP Učka               PP Vransko jezero 

 

IZRAČUNAJ!

14.Na karti mjerila  1:1 600 000  udaljenost između Đakova i Krapine iznosi 13 cm. Kolika je zračna udaljenost tih gradova u kilometrima?

Prostor za računanje:

1 cm na karti= 1600 000 cm u prirodi                 

1km= 1000m, 1 m= 100 cm         

1 km= 100 000 cm

1cm= 16 km    (1 600 000: 100 000= 16)               

 13x16= 208

13cm= 208 km

 

15. Na karti mjerila 1:500 000 udaljenost između Krapine i Zagreba iznosi 8 cm. Kolika je zračna udaljenost tih gradova u kilometrima?

Prostor za računanje:

1 cm na karti= 500 000 cm u prirodi               

  1km= 1000m, 1 m= 100 cm          1 km= 100 000 cm

1cm= 5km              (500 000: 100 000)    

5x8=40

8cm= 40 km

 


Tehnička kultura

Tjelesna i zdravstvena kultura

Vjeronauk

Informatika
Priloženi dokumenti:
Vjezba 1.docx